Dobrodošli
u vodeni
svijet Sunny 
Bunnyja!

Više stranica za tu temu

Kućni red kupališta

Radi Vaše sigurnosti molimo da pažljivo pročitajte kućni red kupališta.

Kupnjom ulaznice sklapa se dogovor s Sonnentherme BetriebsgesmbHom (ukratko s ustanovom) te prihvatite pravila i kućni red kupališta kao sadržaj toga.

1. Obaveze spa centra

1.1. Pravila upotrebe, obveze gostiju

1.1.1. Spa centar omogućuje gostima da koriste usluge spa pod vlastitom odgovornošću, u skladu s sljedećim pravilima.

1.1.2. Ni spa centar ni djelatnici istog nisu u mogućnosti da spriječe eventualne nesreće. Ovo se posebno odnosni na sportske aktivnosti. Gosti sudjeluju na sportskim aktivnostima koje spa nudi pod vlastitom odgovornošću, svjesni su opasnosti s kojima se suočavaju.

1.1.3. Isto vrijedi i onda kad jedan gost, ili treća lica koje nije zaposlen u spa centru prekrši privatnu sferu drugog gosta.

1.1.4. Spa centar preuzima odgovornost samo u gore navedenim slučajevima.

1.2. Radno vrijeme i prava pristupa

1.2.1. Spa centar je obavezan održavati radno vrijeme koje se naznačen u brošurama, ili kojem je nadzorno osoblje obavijestilo goste.

1.2.2. Ukoliko broj gostiju ako broj posjetitelja u spa centru dosegne maksimalni dopušteni broj, spa centar ima pravo ograničiti ili odbiti pristup ostalim gostima. U tom slučaju gosti trebaju računati na čekanje na ulazak.

1.2.3. Spa centar ima pravo odbiti ulazak određenim gostima bez ikakvog opravdanja.

1.3. Stanje oblikovanja objekta

1.3.1. Spa centar se obvezuje da su objekti dizajnirani prema propisima. U spa se obrati posebna pažnja na održavanje higijenskih i sigurnosnih propisa. Spa nema daljnjih obaveza.

1.3.2. Ukoliko spa centar ne može sigurno funkcionirati zbog nekog nekog razloga, njegovo korištenje može se u potpunosti ograničiti ili obustaviti.

1.3.3. Gost je obavezan održati upute osoblja.

1.4. Provjera poštivanja kućnog reda

1.4.1. Spa centar provjerava poštivanje kućnog reda putem osoblja od strane gostiju ili drugih osoba koji se borave na području objekta. U slučaju prekršaja dotične osobe će biti upozorene a eventualno ih je moguće pozvati na napuštanje objekta.

1.5. Pomoć u slučaju nesreća

1.5.1. U slučaju nesreće djelatnici spa centra odmah pružaju pomoć prema svojim sposobnostima i mogućnostima.

1.6. Pomoć u upravljanju i uklanjanju opasnostima

1.6.1. Ukoliko spa centar, posebice djelatnici opaze da zdravlje ili život gostiju doveden u opasnost, djelatnici spa centra odmah počinju ukloniti opasnost prema svojim sposobnostima i mogućnostima.

1.7. Nije osiguran nadzor maloljetnih, invalidnih osoba i neplivača.

1.7.1. Spa centar nije u mogućnosti tako nije ni obvezan nadgledati maloljetne osobe, tjelesno ili mentalno oštećene osobe i neplivače.

1.8. Obaveza spa centra

1.8.1. Spa centar je isključivo odgovoran za štete ako su prouzročene zbog nezakonitosti osoblja, posebno ubog kršenja ugovora ili nepažnje.

1.8.2. Spa nije odgovoran za štete uzrokovane zanemarivanjem pravila spa-a, drugim propisima, pravilima osoblja, gostovim pogreškama ili neželjenim događajima, kao što su više sile, vis major ili ponašanje trećie strane. Ovisno o nastanku štete, nadoknade štete mogu biti podijeljene. Isto se odnosi i na sva pravila i propise koji se stavljaju uz posebne opreme i uređaje (npr. Tobogani, toranj za skok, saune, itd.) Kao i na sva ograničenja uporabe ili zabranu uporabe prema 1.3.2.

1.8.3. Parking se može koristiti pod vlastitom odgovornošću. Spa centar ne može se obvezati na nadzor parkirališta. Nije odgovoran za elemente i površinu parkinga (čavli, krhotine, rupe) koji mogu eventualno oštetiti vozila.

2. Odgovornost gostiju

2.1. Ulaznice, Belépőjegyek (mediji), ključevi, vijednosne kartce, cijene

2.1.1. Spa centar se može koristiti samo uz važeću kartu (medij) kupljenu po trenutnom cjeniku za aktualnu godinu. Cjenik je dio kućnog reda.

2.1.2. Za vrijeme boravka u spa centru narukvica se treba nositi na zglobu tako da se dobro vidi. Gosti za nemaju pravo na naknadu za izgubljene ulaznice. Ako netko izgubi svoju ulaznicu treba napustiti i kupiti novu.

2.1.3. Za izdavanje ključeve i medije plaća se kaucija prema aktualnom cjeniku.

2.1.4. Pri odlasku trebaju se predati mediji i ključeve.

2.1.5. Za izgubljene medije i/ili ključeve plaća se dodatna pristojba prema aktualnom cjeniku.

2.2. Nadzor djece, maloljetnih, neplivača i osoba s mentalnim ili tjelesnim oštećenjem,

2.2.1. Za maloljetnike, djecu, osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, ili za neplivače gosti moraju biti odgovorne osobe koje su inače odgovorne (npr. Skrbnici, nadzornici ili medicinsko osoblje).

2.2.2. Gore navedeni nadzonici su odgovorni i u slučaju ako spa centar napuštaju prijevrmeneo ili ni ne uđu u njega.

2.2.3.Obvezno je poštivati važeće propise o zaštiti mladih, osobito zabrana alkohola i pušenja. Zabrane o boravku su obavaze srkbnika oni su dužni za poštivanje istih.

2.3. Nadzor pri dolasku grupa

2.3.1. U slučaju školskih skupina za poštivanja pravila odgovorni su nastavnici, ili nadzorna tijela. U slučaju klubova odgovorna je osoba imenovana za tu dužnost. Stoga nadležni inspektori trebaju biti u spa centru tijekom grupne posjete.

2.3.2. Ovi nadzornici trebaju ostati u kontaktu s nadzornim osobljem spa-a kako bi gosti iz grupe ne bi smetali gostima van grupe.

2.4. Upute osoblja spa centra

2.4.1. Gostisu ovabezni poštivati upute osoblja spa centra i u slučaju ako se ne slažu s njima.

2.4.2. Osobama koje krše pravila kućnog reda ili posebne opreme (npr. Tobogan, toranj za skokove, saune ili stavak 1.3, stavak 2.) ili se suprotstavljaju uputama osoblja može se zbarnatiti boravak u spa centru bez vraćanja vrijednosti ulaznice.

2.4.3. U nekim slučajevima buduća zabrana također mogu biti posljedica.

2.5. Higijenski propisi

2.5.1. Gosti su dužni nastojati postići najveću čistoću u spa centru.

2.5.2. Zabranjeno je nosisti ulične cipele na cijelom pordručju spa centra.

2.5.3. Obavezno je nositi Cipele za kupanje / papuče za kupanje na cijelom području spa centra.

2.5.4. Dozvoljeni su sljedeće su komercijalno dostupni kupaći kostimi: kupaće hlače i kratke hlače za kupanje za muškarce, bikini i kupaći kostimi a žene, posebne hlače za kupanje za bebe. Nisu dozvoljene majica kratkih ili dugih rukava, leggings, kratke sportske hlače, ili kape za kupanje (osim komercionalno dostupnih kapa).

2.5.5. Osobe koje pate od zarazne bolesti ne mogu posjećivati spa centar.

2.5.6. Obavezno je otuširati se prije ulaska u bazene. Treba zavrnuti slavine tuševa odmah nakon korištenja.

2.5.7. Zabranjeno je korištenje sapuna, šampona ili deterdženta, ili pranje kupaćeg kostima s jednim od navedenih proizvoda u bilo kojem bazenu.

2.5.8. Otpad (boce, kutije, papir, itd.) mora se baciti u koš za smeće.

2.6. Reguliranje dovođenja u opasnost i uznemiravanja.

2.6.1. Svaki gost je obavezan poštivati mir drugih gostiju. Zabranjene su aktivnosti koje smetaju ostalum gostima, eventualno ih dovedu opasnost.

2.6.2. Zabranjeno je penjati se preko ograde spa centra u bilo koji smjer.

2.6.3. Opreme se smiju koristiti samo po pravilnom upotrebu (npr. bazeni za djecu/bebe, područja koja nisu namijenjene za kupanje, tobogani)

2.7. Područje za skokove

2.7.1. Skakanje je dopušteno samo na za to namijenjenom bazenu ili području i u dozvoljenim treminima.

2.7.2. U slučaju više broja gostiju može se ograničiti skakanje.

2.7.3. Skakači moraju biti oprezni da ne ugrožavaju ostale goste.

2.7.4. Za vrijeme skakanja gosti koji ne skaču ne mogu koristiti područje za skakanje.

2.7.5. Ostali gosti mogu koristiti bazen za skakanje i dio bazena za skakanje ako ne smetajz skakanju.

2.8. Korištenje oprema

2.8.1. U slučaju gubitka ili oštećenja plaća se naknada.

2.9. Unošenje predmeta na područje spa centra, izgubljenje istih, parkiranje vozila

2.9.1. Dragocjenosti i veći iznosi mogu se pohraniti u sefove uz cijene prema aktualnom cjeniku,

2.9.2. Izgubljene predmeti se mogu predati na balajni,

2.9.3. Vozila se mogu parkirati samo na taj način da ne sprečavaju pristuo hitne pomoći, vatrogasaca i policije.

2.10. Obveza prijavljivanja /pružanja pomoći

2.10.1. Nezgode, krađe, žalbe odmah se treba prijaviti osoblju ili upravi spa centra.

2.10.2. Svaki gost je dužan pružiti prvu pomoć, ili drugu vrstu pomomoći.

2.11.Ostale poslovne aktivnosti / Oglašavanje

2.11.1. Svaka reklama ili reklamna djelatnost u spa centru ili na njegovom parkiralištu zahtijeva doprinos vlasnika.

2.12. Konzumiranja namirnica, alkohola i ostalih napitaka

2.11.2.1. Hrana i piće mogu se konzumirati samo na za to namijenjenim mjestima (bar saune, restoran, kuhinja za

2.11.2.2. Zabranjeno je korištenje stakla na cijelom području spa centra.

Ugodan boravak i dobru zabavu Vam želi ekipa Sonnenthermea

Kućni red u sauni

Naše saune služe za odmor i zdravlje

Održavanje službenih propisa, sigurnost i čistoća potrebni su radi vaše udobnosti zato vam hvala na razumijevanju. S kupovinom ulaznice sklopite ugovor s Sonnentherme BetriebsgesmbH-om, odnosno prihvatite pravila korištenja saune i kućni red.

1. Gosti saune

Saunu ne smiju koristiti osobe s visokom temperaturom, s infekcijom kože i oni koji imaju otvorenu ranu, pate od infektivnih bolesti, ili epilepsije odnosno osobe kojima je zabranjen ulaz od strane nadzornog osoblja. Zabranjeno je korištenje saune pod utjecajem alkohola, opojnih droga i sl. Ukoliko niste sigurni možete li koristiti saunu raspitajte se kod vašeg liječnika. Sauna se može koristiti od 15 godina starosti.

2. Vrijeme provedene u sauni

Molimo obratite pažnju na vrijeme korištenja saune. U slučaju prekovremenog korištenja naplaćuje se dodatna naknada na temelju trenutnog cjenika.

3. Ulaznice (narukvica sa čipom)

Za korištenje saune potrebna je važeća ulaznica (narukvica sa čipom). Primjenjuju se trenutne cijene ulaznica. Narukvica se treba nositi na zglobu tako da se dobro vidi. Osoblje ima pravo da traži pokazivanja narukvice. Ovjerene narukvice ne mogu se otkupiti niti prenijeti na drugu osobu.

4. Gubitak dragocjenosti

Dragocjenosti i novac možete pohraniti u sef, koji se nalazi kod blagajne, na temelju trenutnog cjenika. Ne preuzimamo odgovornost za ostale dragocjenosti unesene u spa. Pronađene predmete molimo vas ostavite kod osoblja saune.

5. Ponašanje u Sauni

Molimo pazite na enterijer saune. Troškove nastale uslijed mogućih oštećenja ili onečišćenja moraju biti nadoknađeni. Molimo vas obavijestite osoblje saune u slučaju oštećenja i onda kad se dogodilo slučajno. Gosti su dužni čuvati čistoću u cijelom području saune. Zabranjeno je ulaziti u područje saune uličnim cipelama, može se koristiti isključivo papuče za kupanje. U interesu ostalih gostiju molimo vas pazite na čistoću i sigurnost te ne poremetite odmor drugih. Zabranjeno je pušenje na cijelom područje saune. Konzumiranje hrane dopušteno je samo u bari saune i na zato predviđenim mjestima. Molimo smeće bacite u koš za smeće. Molimo vas ne rezervirajte ležaljke unaprijed.

6. Načela za korištenje saune

Molimo vas otuširajte se prije korištenja saune. U kabine za tuširanje ulazite suhim tijelom. Uvijek koristite ručnik za sjedenje. Nije dozvoljeno unijeti novine, knjige elektronske aparate. Zalijevanja su moguća samo u određenim terminima i mogu ih obaviti isključivo djelatnici saune ili nadležni kolege. Molimo vas nakon korištenja saune koristite uređaje za rashlađivanje. Prije korištenja bazena za ronjenje obavezno je otuširati se zbog higijenskih razloga. Obratite pozornost na pravila ponašanja u sauni.

7. Nadzorno osoblje

Poštivanje službenih propisa potrebno je za vašu udobnost, zato vas molimo održavajte upute djelatnija saune. Uvijek održavajte upute djelatnika saune. U slučaju prekrštenja djelatnici saune imaju pravo upozoriti dotičnu osobu te mogu joj zabraniti ulaz na područje saune. U ovome slučaju nije moguće vratiti cijenu ulaznice.

Lijepo se provedite! Vaš Sonnentherme tim!

FacebookTwitterWhatsAppE-MailDrucken

Recenzije proizvoda

HolidayChecktripadvisor

 

 

Newsletter


Naručite online bilo kada 
(samo u njemačkom)

FacebookYouTube
burgenland
Burgenland
Wachsen mit Europa