Fürdő házirend

Az Önök biztonságáért!

Kérjük figyelmesen olvassák el a fürdő házirendjét. A belépőjegy megvásárlásával látogatói megállapodást kötnek a Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH-val (röviden fürdőlétesítmény), és tudomásul veszik a fürdő szabályait és házirendjét, mint ennek tartalmát.

1. A fürdőlétesítmény kötelességei

1.1. Az igénybevétel rendje, a vendégek kötelezettségei
1.1.1. A fürdőlétesítmény lehetővé teszi a vendégeknek, hogy az alábbi házirendben foglalt szabályok betartása mellett, saját felelősségükre igénybe vegyék a fürdő által biztosított szolgáltatásokat.
1.1.2. Sem a fürdőkomplexumnak, sem a dolgozóknak nem áll módjukba a fürdőben történő baleseteket teljesen megakadályozni. Kiemelten vonatkozik ez a sportfoglalkozásra, a vendégek saját felelősségre vesznek részt a fürdőben kínált sportfoglalkozásokon, az azokkal járó veszélyekkel tisztában vannak.
1.1.3. Ugyanez vonatkozik arra is, ha az egyik vendég privát szféráját egy másik vendég, vagy egy harmadik – nem a fürdő alkalmazásában álló – személy megsérti.
1.1.4. A létesítmény csak a fentiekben felsorolt esetekben vállal felelősséget.

1.2. Nyitvatartások és belépési jogok
1.2.1. A fürdőlétesítmény köteles a prospektusokban foglalt, vagy a felügyelőszemélyzet által adott tájékoztatás szerinti nyitvatartási időt betartani.
1.2.2. Amennyiben a fürdő látogatók száma eléri a maximálisan megengedett létszámot, úgy a fürdőlétesítménynek jogában áll a többi vendégek belépését korlátozni, megtagadni. Ezen esetben a vendégeknek várakozással kell számolniuk a belépésnél, illetve számolniuk kell vele, hogy a belépést teljesen megtagadják.
1.2.3. A fürdőlétesítménynek jogában áll, amennyiben úgy ítéli meg – mindennemű indoklás nélkül – bizonyos vendégek számára a belépést megtagadni.

1.3. A létesítmény kialakításának állapota
1.3.1. A fürdőlétesítmény vállalja, hogy a létesítmények előírás szerint kerültek kialakításra. A fürdőben különös figyelmet fordítanak a higiénikus- és biztonsági előírások betartására. A fürdőnek további kötelezettségei nincsenek.
1.3.2. Amennyiben a fürdő zavaró, hiányos vagy hibás volta miatt a létesítmény üzemeltetése nem bizonyul biztonságosnak, úgy a fürdő, vagy az érintett létesítmény igénybevétele korlátozható, vagy ideiglenesen teljesen megszüntethető.
1.3.3. A vendég maga felel a személyzet által előírtak betartásáért.

1.4. A házirendben foglaltak betartásának ellenőrzése
1.4.1. A fürdőlétesítmény a megengedett eszközökkel és módon ellenőrzi a személyzet által a házirend betartását a vendégek, vagy más a fürdő területén tartózkodó személy által. Amennyiben szabálysértés történik, az érintett személyek figyelmeztetést kapnak, és esetlegesen a fürdő területének elhagyására is felszólíthatók.

1.5. Segítség balesetek esetén
1.5.1. Balesetek esetén a fürdő dolgozói képességeik és lehetőségeikhez mérten azonnal segítséget nyújtanak.

1.6. Segítség veszélyek kezelésében/elhárításában
1.6.1. Amennyiben a fürdő, kiemelten a dolgozók észlelik, hogy a vendégek egészsége és/vagy élete veszélyben van, úgy a fürdő a dolgozói képességeik és lehetőségeikhez mérten azonnal megkezdik a veszély elhárítását.

1.7. Nem biztosított a kiskorúak, a fogyatékkal élők, vagy az úszni nem tudók felügyelete
1.7.1. A fürdőlétesítmények nem áll módjában, így nem is köteles a kiskorú, a testi, vagy szellemi fogyatékkal élő, vagy az úszni nem tudó vendégeket felügyelni.

1.8. A fürdőlétesítmény felelőssége
1.8.1. A fürdő csak akkor felelős az okozott károkért, ha az, vagy személyzete jogellenességből, különösen szerződésszegésből, vagy gondatlanságból fakadóan károsította a vendéget.
1.8.2. A fürdő nem felelős azokért a károkért, melyek a fürdő házirendjének, más előírások, személyzet általi szabályok figyelmen kívül hagyásából, a vendég saját hibájából, vagy kivédhetetlen események következtében, például felsőbb erők, vis major, vagy harmadik személy viselkedéséből fakadnak. A kár eredetétől függően a kártérítés megosztódhat. Ugyanez vonatkozik értelemszerűen minden olyan szabályzatra, előírásra, melyek speciális eszközök, berendezések mellett vannak kifüggesztve (pl.: csúszdák, ugrótorony, szauna, stb.) valamint az összes használati korlátozásra, vagy használati tilalomra az 1.3 2. bekezdése szerint.
1.8.3. A parkolók saját felelősségre vehetők igénybe. A fürdő nem kötelezhető a parkolók felügyelésére, nem felel a parkoló elemeiért, felszínéért (pl.: szegek, szilánkok vagy kátyuk), melyek esetlegesen kárt okozhatnak a gépjárművekben.

2. Vendégek felelősségei

2.1. Belépőjegyek (adathordozók), kulcsok, értékkártyák, díjazások
2.1.1. A fürdőlétesítmény csak érvényes, az adott évre vonatkozó, aktuális árjegyzékben szereplő áron megvásárolt belépőjeggyel (adathordozó) vehető igénybe. Az árjegyzék a házirend részét képezi.
2.1.2. A belépőjegyet a fürdőben tartózkodás idő alatt mindvégig jól látható helyen, a csuklón kell viselni. Elvesztett adathordozók nem kerülnek pótlásra. Az érintett vendégnek el kell hagynia a fürdőt, vagy új belépőjegyet (adathordozót) köteles váltani.
2.1.3. Kiadott adathordózók vagy kulcsok esetében az adott évre érvényes árjegyzékben foglaltak szerint kaució fizetendő.
2.1.4. A kiadott adathordozókat, és/vagy kulcsokat távozáskor le kell adni.
2.1.5. Elhagyott adathordozókért és/vagy kulcsokért az adott évre érvényes árjegyzékben foglaltak szerint pótdíj fizetendő.

2.2. Gyermekek, kiskorúak, úszni nem tudók és fogyatékosok felügyelete
2.2.1. A kiskorú, a gyermek, a testi vagy szellemi fogyatékkal élő, vagy az úszni nem tudó vendégekért az amúgy is felelős személyeknek (pl.: gondviselők, meghatározott felügyelő- vagy ápolószemélyzet) kell gondoskodniuk.
2.2.2. A fent megnevezett felügyelő személyek felelnek akkor is, ha idő előtt elhagyják a fürdőt, vagy be sem lépnek a fürdő területére.
2.2.3. A mindenkori érvényes ifjúságvédelmi előírásokat, különösen az alkohol és a dohányzás tilalmát köteles betartani. Tartózkodási tilalmak, gyámok kötelezettségei a fiatalok és gyámjaik által is betartandók.
2.2.4. 12 éves kortól a nagyon jó úszástudással rendelkező gyermekek felnőtt kísérő nélkül látogathatják a termálfürdőt. A Sonnentherme nem vállal felügyeleti vagy felelősséget az Ön tartózkodása alatt.

2.3. Felügyelet csoportok érkezésekor
2.3.1. Iskolás csoportok esetében az erre kinevezett felügyelő, szervezetek, klubok esetében az ezért felelős személy felel a szabályok betartatásáért. Az illetékes felügyelőknek így a csoport teljes látogatási ideje alatt a fürdőben kel tartózkodniuk.
2.3.2. Ezen felügyelő személyeknek tartaniuk kell a kapcsolatot a fürdő felügyelő személyzetével, annak érdekében, hogy a nem csoportokhoz tartozó fürdővendégeket ne zavarják.

2.4. A fürdő személyzetének utasításai
2.4.1. A vendégek kötelesek a fürdő dolgozónak utasításait követni, akkor is, ha nem értenek egyet az utasításokkal.
2.4.2. Aki a házirendet, illetve a speciális berendezések (pl.: csúszdák, ugrótorony, szauna) használati szabályzatait, vagy az 1.3 pont 2. bekezdésben használati korlátozásokat megszegi, vagy ellenáll a személyzet utasításainak, a belépőjegy értékének visszafizetése nélkül kiutasítható – a személyzet, vagy más illetékes által – a fürdő területéről.
2.4.3. Bizonyos esetekben akár a jövőbeli kitiltás is következmény lehet.

2.5. Higéniai előírások
2.5.1. A vendégek kötelesek a fürdő teljes területén a legnagyobb tisztaságra törekedni.
2.5.2. A fürdőlétesítmény teljes területe nem látogatható utcai cipőben.
2.5.3. A fürdőcipő/papucs viselése az egész fürdő területén előírás.
2.5.4. A vízben csak az alábbi kereskedelmi forgalomban kapható és kortárs fürdőruhák viselése engedélyezett: Férfi látogatóknak fürdőnadrág és úszónadrág, női látogatóknak bikini és fürdőruha, babáknak pedig úszópelenka vagy speciális babaúszónadrág. A kereskedelemben kapható szintetikus fürdőruha anyagból készült speciális úszóburkinik (gyorsan száradó, rugalmas anyagból, mint a hagyományos fürdőruhák és testhezállók) szintén megengedettek. Kivétel nélkül nem megengedett a rövid vagy hosszú ujjú ing, hosszú nadrág vagy leggings, rövid sportnadrág, sapka (kivéve a normál fürdősapka), sál és kendő anyagtól függetlenül.
2.5.5. A fürdő nem látogatható fertőző betegségben szenvedő vendég által.
2.5.6. A medencékbe történő belépés előtt kötelező a zuhanyzás. A zuhanyzókat a használatot követően azonnal el kell zárni.
2.5.7. A szappan, sampon, vagy mosószer használata, vagy a fürdőruha a korábban felsorolt termékek egyikével történő mosása az úszó- vagy bármely medencében tilos.
2.5.8. A szemetet (üvegek, palackok, dobozok, papír, stb.) az arra kiejelölt szemetesbe kell dobni.

2.6. Veszélyeztetés és zaklatás szabályozása
2.6.1. Minden vendég köteles, főként a zaj esetében tekintettel lenni a többi vendéggel szemben. Mindennemű tevékenység tilos, mely zavarja a többi vendéget, vagy esetlegesen veszélyezteti őket.
2.6.2. A fürdő kerítésein semmilyen irányba sem szabad átmászni.
2.6.3. A berendezések csak rendeltetésszerűen használhatók, vehetők igénybe. (pl.: gyermekmedencék, babamedencék, nem úszásra kijelölt területek, vizi csúzdák)

2.7. Ugró terület
2.7.1. Az ugrálás csak az arra kijelölt medencékben vagy területeken és az engedélyezett időpontokban engedélyezett.
2.7.2. Magasabb látogatószámnál az ugrálás korlátozásra kerülhet.
2.7.3. Az ugrálóknak magunknak kell arra ügyelniük, hogy ne veszélyeztessék a többi vendéget.
2.7.4. Az ugrálásra kijelölt terület az ugrálás idején nem használható más vendégek által.
2.7.5. A többi vendég által az ugrómedencék, és az ugrálásra kijelölt medenceterületek csak akkor vehető igénybe, ha nem zavarják az ugrálást.

2.8. Tartozékok használata
2.8.1. Elvesztés vagy rongálódás esetén pótdíj fizetendő.

2.9. Tárgyak fürdő területére történő bevitele, elvesztése, járművek parkolása
2.9.1. Értéktárgyak és nagyobb összegek a pénztárban igényelhető értékmegőrzőkben helyezhetők el, az adott évre érvényes árlistában szereplő díj ellenértékében.
2.9.2. Talált tárgyak a pénztárban adhatók le igazolás ellenében.
2.9.3. Járművek, vagy egyéb tárgyak csak úgy állíthatók le, parkolhatnak, hogy ne zárják el a fürdő bejáratát, kiemelten a mentőcsapatok, tűzoltók és rendőrcsapatok útvonalát.

2.10. Jelentési kötelezettségek/segítségnyújtás
2.10.1. Baleseteket, lopásokat vagy panaszokat azonnal jelenteni kell a személyzetnél, vagy a fürdő vezetésénél.
2.10.2. Minden vendég köteles megadni a szükséges elsősegély vagy egyéb segítséget.

2.11. Egyéb kereskedelmi tevékenységek / Reklám
2.11.1. Bármilyen kereskedelmi vagy reklám tevékenység a fürdőlétesítmény területén vagy annak parkolójában hozzájárulást igényel a tulajdonostól.
2.11.2. Élelmiszer fogyasztása, alkohol és italok
2.11.2.1. Ételek és italok csak a kijelölt helyeken fogyaszthatók (szaunabár, étterem és babakonyha)
2.11.2.2. Üveg használata a fürdő teljes területén tilos.

Kellemes időtöltés és jó szórakozást kíván Önnek a Sonnentherme csapata

Tudnivalók

Ismerik Sunny Bunny-t?

Akkor itt az ideje! Sunny Bunny-val a Sonnentherme élményfürdőben találkozhat a leggyakrabban. A Sunny Bunny Club tagjai számos előnyt és ajánlatot élveznek a látogatásukkor.

Sunny Bunny

Barkácsötletek, ajánlatok és kedvezmények, valamint játékok, csak néhány felfedezhető előny közül.

A tökéletes ajándék

Lepje meg családját, barátait, kollégáit vagy partnerét utalványokkal a Sonnentherme Lutzmannsburg élményfürdőbe.

Jelentkezés hírlevélre

Regisztráljon most a Sonnentherme hírlevélre, és ne maradjon le egyetlen fontos hírről sem.

Megszólítás
Keresztnév
Vezetéknév
e-mail
 

Nekünk fontos véleménye

Mondja el véleméynét a Sonnentherme élményfürdőről.

Ossza meg tapasztalatait másokkal, és értékeljen minket online:

Köszönjük véleményét!